Teamcoaching & training

Wie niet kan delen, kan ook niet vermenigvuldigen

Werken in teamverband is niet meer weg te denken binnen organisaties. Logisch, want meestal bereik je met een team meer dan alleen. Helaas gaat dit niet vanzelf. Het is niet per definitie dat de meest slimme en getalenteerde mensen ook samen het meest succesvolle team vormen. Hoe haal je het beste uit je team? Hoe zorg je dat talenten optimaal benut worden? En er een goede sfeer is waarin teamleden leren van elkaar  Teamcoaching en teamtraining helpt om teams met meer succes en plezier te laten samenwerken.

Helpende teampatronen versterken, niet helpende teampatronen veranderen. Dat is in essentie waar het om gaat in de teamcoaching van Drietact. Een team ontwikkelt patronen. Patronen die bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie. En patronen die belemmerend werken.  Patronen zijn veelal onbewust. Ze blijven bestaan “omdat het altijd al zo gedaan werd.” Of omdat het de onuitgesproken regels in een groep zijn. De belemmerende patronen veranderen zorgt dat een team beter gaat functioneren.

Eigen verantwoordelijkheid nemen. Dat een team de blik naar binnen weet te richting. Door zicht te krijgen op teampatronen kan een team zelf de verantwoordelijkheid nemen om gedrag te veranderen. Dit gaat stap voor stap. Zo kan een team zich daadwerkelijk gaan ontwikkelen. Teamcompetenties aanleren. Afhankelijk van de fase waar een team zich in bevindt wordt een programma samengesteld. Gebaseerd op het teamfases model.

De teamfasen en teamcompetenties. Wetenschappelijk gezien gaat ieder team door dezelfde vier fases:

Teamontwikkeling in fases

Model ontwikkeld door Tuckmann, uitgewerkt door Floor Daver

  1. Vluchtfase (“ik wil hier niet zijn” Het is spannend hier”). In deze fase staat het vergroten van het onderling vertrouwen centraal. Teamcompetenties: luisteren, eigen verantwoordelijkheid, het stellen van een doel en koppelen aan de organisatiedoelstellingen, het maken van afspraken en inrichten van structuur. Het leren kennen van elkaar, elkaars talenten en communicatie.
  2. Vechtfase (“ik spreek mij uit”, “jij past je maar aan”). In deze fase staat het omgaan met onderlinge verschillen centraal. Teamcompetenties: Feedback geven en aanspreken, constructief conflict, onderhandelen.
  3. Samenfase (“wij zijn een topteam, niemand mag erbij”). In deze fase staat de openheid naar de organisatie en andere teams centraal. Teamcompetenties: zelfreflectie, feedback en organisatiesensitiviteit.
  4. Werkfase (“wij zijn een topteam en spelen in op onze omgeving”). In deze fase staat openheid voor de omgeving centraal. Teamcompetenties: Innovatie, ondernemen, omgevingssensitiviteit en bezieling.

Verreweg de meeste teams bevinden zich in teamfase 1 of 2. Het is niet gezegd dat door een teamcoaching ieder team zich kan ontwikkelen tot een fase 4 team. Er zijn teams die goed functioneren vanuit fase 1 of 2, als ze de teamcompetenties goed weten in te zetten.

Om blijvend effect te hebben biedt Drietact voornamelijk teamcoach trajecten aan. Het leren gaat namelijk samen met het op de werkvloer meteen in de praktijk brengen. Maar ook als de behoefte van een team niet ligt in het doorlopen van een traject zijn er mogelijkheden: bijvoorbeeld in een team talentenscan, een communicatietraining of een paardencoaching.

Wat kan Drietact voor mijn team betekenen?