Teamcoaching & training

Wie niet kan delen, kan ook niet vermenigvuldigen

Het werken in teamverband is niet meer weg te denken binnen organisaties. Logisch, want meestal bereik je met een team meer dan alleen. Helaas gaat dit meestal niet vanzelf. Het is niet per definitie dat de meest slimme en getalenteerde mensen ook samen het meest succesvolle team vormen. Want hoe haal je het beste uit je team? Hoe zorg je dat talenten optimaal benut worden? En er een goede sfeer is? Teamcoaching en teamtraining helpt om teams met meer succes en plezier te laten samenwerken.

Teamcoaching van Drietact is erop gericht om de helpende teampatronen te versterken en de niet helpende teampatronen te doorbreken. In de loop van de jaren heeft een team bepaalde patronen ontwikkeld. Vaak worden deze patronen doorgezet, ook al komen er nieuwe mensen bij het team. Patronen zijn regelmatig onbewust en blijven voortbestaan “omdat het altijd al zo gedaan werd.” En vaak omdat het de niet uitgesproken regels in een groep zijn.

Door het inzichtelijk maken van teampatronen kan een team zelf de verantwoordelijkheid nemen om de niet werkende patronen te gaan veranderen. Dit gaat stap voor stap. Zo kan een team zich daadwerkelijk gaan ontwikkelen.

Om resultaat en verandering blijvend te laten zijn en in te bedden in de dagelijkse werkzaamheden biedt Drietact voornamelijk teamcoach trajecten aan. Deze trajecten worden per team anders ingestoken, maar zijn in de basis gefundeerd op het wetenschappelijk teamfasen model van Tuckmann.  Aansluitend bij waar een team zich bevindt in de fase worden in de teambegeleiding teamcompetenties ontwikkeld:

  1. Vluchtfase (“ik wil hier niet zijn” Het is spannend hier”). In deze fase staat het vergroten van het onderling vertrouwen centraal. Teamcompetenties: luisteren, eigen verantwoordelijkheid, het stellen van een doel en koppelen aan de organisatiedoelstellingen, het maken van afspraken en inrichten van structuur. Het leren kennen van elkaar, elkaars talenten en communicatie.
  2. Vechtfase (“ik spreek mij uit”, “jij past je maar aan”). In deze fase staat het omgaan met onderlinge verschillen centraal. Teamcompetenties: Feedback geven en aanspreken, constructief conflict, onderhandelen.
  3. Samenfase (“wij zijn een topteam, niemand mag erbij”). In deze fase staat de openheid naar de organisatie en andere teams centraal. Teamcompetenties: zelfreflectie, feedback en organisatiesensitiviteit.
  4. Werkfase (“wij zijn een topteam en spelen in op onze omgeving”). In deze fase staat openheid voor de omgeving centraal. Teamcompetenties: Innovatie, ondernemen, omgevingssensitiviteit en bezieling.

Verreweg de meeste teams bevinden zich in teamfase 1 of 2. Het is niet gezegd dat door een teamcoaching ieder team zich kan ontwikkelen tot een fase 4 team. Er zijn teams die goed functioneren vanuit fase 1 of 2, als ze de teamcompetenties goed weten in te zetten. 

Ook als de behoefte van een team niet ligt in het doorlopen van een traject zijn er mogelijkheden: bijvoorbeeld in een team talentenscan, een communicatietraining of een paardencoaching. Nieuwsgierig?

Neem contact op

Wat kan Drietact voor mijn team betekenen?